το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 12:24

ΕΡΤ: Ανάκληση απόφασης περί Διεθνούς Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων και παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 35o : Ανάκληση ΑΔΣ 2450/4.12.2018 (Πρακτικό 179, Θ. 21ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 2383/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. Θέμα 20ο : Ζήτημα προκήρυξης διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ και παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικού προγράμματος).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Μέλους του ΔΣ αρμοδίου για τη Ραδιοφωνία και τα Μουσικά Σύνολα, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί την ΑΔΣ 2450/4.12.2018 [Πρακτικό 179, Θ. 21ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 2383/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 20ο : Ζήτημα προκήρυξης διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ και παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικού προγράμματος)] με την οποία τροποποιήθηκε η παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ της 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ.: 2516

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 12:29

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group