το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη συμβουλευτικού οίκου για την κατάρτιση του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε, (CPV:85312320-8), σε χρονικό διάστημα έως δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019.

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού

 

ΤΕΥΔ-Υπηρεσίες Κατάρτισης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -Υπηρεσίες Κατάρτισης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.

 

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - 13-12-2018

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 17:20

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group