το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 14°: Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Διαδικασιών ημερομηνίας 19.12.2018 σχετικά με τη σύνταξη μελέτης αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών της ΕΡΤ και την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει υπηρεσίες συμβούλου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης τεχνολογικής αναβάθμισης της εταιρίας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έναντι του ποσού των 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ της 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ. : 2489

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 08:11

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group