το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Αγορά έτοιμου Ραδιοφωνικού Προγράμματος.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ.

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 31o : Τροποποίηση ΑΔΣ 2454/4.12.2018 (Πρακτικό 179, Θ. 25ο : Αναθέσεις ραδιοφωνικών εκπομπών).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Δ. Παπαδημητρίου, Μέλους του ΔΣ αρμόδιου για θέματα Ραδιοφωνίας και Μουσικών Συνόλων με ημερομηνία 19.12.2018, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί την ΑΔΣ 2454/4.12.2018 (Πρακτικό 179, Θ. 25ο : Αναθέσεις ραδιοφωνικών εκπομπών) αντικαθιστώντας τον όρο «Αναθέσεις ραδιοφωνικών εκπομπών» με το ορθό «Αγορά έτοιμου ραδιοφωνικού προγράμματος».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ της 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ.: 2513

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group