το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:06

ΕΡΤ: Εισήγηση για παράταση εσωτερικού μοντάζ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 15ο : Εισήγηση για παράταση εσωτερικού μοντάζ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 1162/17.10.2018, την προφορική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει με 4 ψήφους υπέρ και 1 λευκή ψήφο και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με την εταιρία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (ψηφιακού τηλεοπτικού μοντάζ) από 09/11/2018 έως 31/12/2018, με τους ίδιους όρους, έναντι συνολικού τιμήματος 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 176 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2018

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:10

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group