το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 09:41

ΕΡΤ: Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ζήτημα αποδοχής πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου που διορίσθηκαν με τη με αριθμό 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθέριου Κρέτσου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16.11.2018), η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχείου και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 27ο : Ζήτημα αποδοχής πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 15907/15.11.2018, αποφασίζει ομόφωνα:
I. Την αποδοχή του από 31/10/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του επαναληπτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή, και
II. Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΑΜΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή (ολοκληρωμένου συστήματος film scanner).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 199.500,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της ανωτέρω εταιρίας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ οικονομικού έτους 2018.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αριθμ. 177 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ ΤΗΣ 21-11-2018 - Αρ. Πρωτ. : 2390

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 10:46

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group