το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 10:23

ΕΡΤ: Ζήτημα ανάθεσης της Μεταγλώττισης Παιδικών Προγραμμάτων. 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Ανάθεσης.

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου που διορίσθηκαν με τη με αριθμό 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθέριου Κρέτσου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16.11.2018), η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:


Θέμα 19ο : Ζήτημα ανάθεσης της μεταγλώττισης παιδικών προγραμμάτων. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασης με αρ. πρωτ. : 247/9.10.2018 για την ανάθεση μεταγλώττισης παιδικών προγραμμάτων, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκτέλεση της μεταγλώττισης των παρακάτω αναφερομένων τμημάτων παιδικών σειρών και ταινιών κινουμένων σχεδίων ως ακολούθως :
ΤΜΗΜΑ 1 : Σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο WANDA AND THE ALIEN (52 x 11') στην εταιρία SIERRA RECORDING AE έναντι του ποσού των 8.034,00 € (πλέον ΦΠΑ). Για εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 1.053,52 €.
ΤΜΗΜΑ 2 : Σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο OLD TOM (52 x 11') στην εταιρία AUTHORWAVE ΙΚΕ έναντι του ποσού των 7.909,20 € (πλέον ΦΠΑ). Για εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 912,18 €.
ΤΜΗΜΑ 3 : Σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο MEMORIES OF NANETTE (52 x 13') στην εταιρία SIERRA RECORDING AE έναντι του ποσού των 8.034,00 € (πλέον ΦΠΑ). Για εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 1.053,52 €.
ΤΜΗΜΑ 4 : Σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο SPIRIT RIDING FREE (26 x 23') στην εταιρία AB-FAB PRODUCTIONS ΕΠΕ έναντι του ποσού των 8.970,00 € (πλέον ΦΠΑ). Γ ια εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 1.170,00 €.
ΤΜΗΜΑ 5 : Σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο THE PIRATES NEXT DOOR (52 x 11') στην εταιρία SIERRA RECORDING ΑΕ έναντι του ποσού των 9.074,00 € (πλέον ΦΠΑ). Για εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 1.053,52 €.
ΤΜΗΜΑ 6 : Ταινίες κινουμένων σχεδίων με τίτλο FREDDY FR0GFACE (78'), LUIS AND LUCA - THE BIG CHEESE RACE (78'), TWO BADDIES AND A BADGER (75') στην εταιρία ΛΕΥΚΗ ΑΛΕΠΟΥ ΑΕ έναντι του ποσού των 4.860,00 € (πλέον ΦΠΑ). Για εργοδοτικές εισφορές θα καταβληθεί ποσό έως 1.416,00 €.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 2382, Αγ. Παρασκευή 21.11.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 10:45

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group