το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 17:17

ΕΡΤ: Παράταση συνεργασίας με την HONEYBEE ΜΕΠΕ για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 9o : Παράταση της συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 1191/18.12.2018, αποφασίζει και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης, με τους ίδιους όρους, με την εταιρία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (ψηφιακού τηλεοπτικού μοντάζ) από 01/01/2019 έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του υπό διενέργεια διαγωνισμού έναντι συνολικού τιμήματος έως 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ της 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ. : 2484

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group